Handel narkotykami

Kara za sprzedaż narkotyków

Przepisy karne rozróżniają nieodpłatne udzielanie środków odurzających od udzielania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Na czym polega różnica i jaka grozi sprawcy kara za poszczególne przestępstwa? Materiał ten poświęcony jest w szczególności podejrzanym i oskarżonym o popełnienie czynów zagrożonych związanych z tak zwanymi przestępstwami narkotykowymi. Udzielanie, czyli dystrybucja środków odurzających może mieć charakter odpłaty i nieodpłatny. Innymi słowy, udzielać można narkotyków za darmo, jak również za odpłatnością, czyli jej sprzedawać. Jest to pewne uproszczenie, jednakże najczęściej mające miejsce w praktyce.

Czytaj dalej

Warunkowe wyjście z zakładu karnego

Jak wcześniej wyjść z więzienia?

Częstymi pytaniami kierowanymi do mnie podczas udzielania porad prawnych, są to pytania dotyczące wcześniejszego opuszczenia zakładu karnego. Pytania te kierują zazwyczaj członkowie rodzinny, których bliscy odbywają karę pozbawienia wolności. Jakie są możliwości wcześniejszego opuszczenia zakładu karnego? Jakie czynniki o tym decydują? Co należy zrobić aby móc liczyć na wcześniejsze wyjście z więzienia?

Czytaj dalej

Koronawirus a mandat za podróżowanie samochodem

Jak uniknąć grzywny?

W świetle obowiązujących obostrzeń co do możliwości swobodnego przemieszczania się po kraju, coraz więcej klientów telefonuje do kancelarii, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie-  co należy zrobić gdy policja nas zatrzyma na drodze i chce ukarać nas mandatem za złamanie powyższego zakazu? Odpowiedź jest jedna- nie przyjmować go!

Czytaj dalej

Bójka a pobicie- jaka jest różnica?

Jak odróżnić bójkę od pobicia?

Panuje powszechne przekonanie, że jeżeli jedna osoba wyrządzi drugiej krzywdę to mamy do czynienia z pobiciem. Nic bardziej mylnego. Kodeks karny rozróżnia takie pojęcia jak bójka i pobicie. Najciekawsze jest to, że żadne z nich nie odnosi się do potocznie używanego pojęcia „pobicia jednej osoby przez drugą”. W czym tkwi szkopuł? Jak odróżnić te dwa pojęcia? Kiedy mamy do czynienia z bójką a kiedy z pobiciem? Kwestia może okazać się szczególnie ważna pod kątem ewentualnej odpowiedzialności karnej.

Czytaj dalej

Bójka i rozbój a niebezpieczny przedmiot

Co to jest niebezpieczny przedmiot?

W polskim prawie karnym jest wiele przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Jednym z niech jest bójka. Za popełnienie wyżej wymienionego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 10, jeśli następstwem bójki jest śmierć człowieka. W sytuacji jednak, w której sprawca w czasie bójki używa broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, to kara za takie przestępstwo może sięgnąć lat 8, przy równoczesnym założeniu, że skutkiem bójki nie jest śmierć człowieka.

Kara równie surowa grozi sprawcy przestępstwa rozboju, czyli przestępstwa przeciwko mieniu. Kodeks karny stanowi, iż osoba która kradnie posługując się bronią palną, nożem lub innym niebezpiecznym przedmiotem podlega karze pozbawiania wolności od lat 3, co oznacza w praktyce, że sąd może wymierzyć karę pozbawiania wolności do 15 lat włącznie. Czym jest wyżej wspomniany niebezpieczny przedmiot? Jak ustalić czy sprawca używał lub posługiwał się niebezpiecznym przedmiotem?

Czytaj dalej

Wyrok łączny- co to jest?

Kilka wyroków, jedna kara!

Jak należy postąpić, w sytuacji, gdy wobec jednej osoby toczyło się kilka postępowań karnych, które następnie zakończyły się wydaniem kilku wyroków skazujących? Co zrobić, gdy zapadło kilka wyroków i to w dodatku, w których orzeczono kary pozbawiania wolności? Czy zawsze koniecznym będzie „odsiedzenie” wszystkich wyroków jeden po drugim? W takiej sytuacji, z pomocą przychodzi nam instytucja wyroku łącznego.

Czytaj dalej

SDE- System dozoru elektronicznego

Jak odbyć karę więzienia w domu ?

System dozoru elektronicznego w ostatnim czasie zyskał wielką popularność. Osoby, które zostały skazane przez sąd na karę bezwzględnego więzienia mogą liczyć na odbycie kary w domu, jednakże pod pewnymi warunkami. Jakie są to warunki i kiedy realnie możemy liczyć na skorzystanie z dobrodziejstwa stacjonarnego dozoru elektronicznego zwanego potocznie opaską lub obrączką ?

Czytaj dalej

Przywłaszczenie- kiedy ma miejsce ?

Jak uchronić się przed zarzutem przywłaszczenia?

Przywłaszczenie? Co to takiego w ogóle jest? Niewiele osób jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na powyższe pytanie. Co więcej, wiele osób uważa, że dopuszczenie się takiego czynu to w przeciwieństwie do kradzieży nie jest karane. Poniżej kilka słów o przywłaszczeniu, które każdemu powinny przybliżyć powyższą problematykę.

Czytaj dalej

Kradzież a przywłaszczenie

Czy znalezienie rzeczy jest karalne ?

W życiu czasami zdarza się tak, że coś gubimy albo znajdujemy. Niekiedy ma to miejsce w sklepie, na ulicy, w parku. Chyba każdy z nas znalazł się w takiej sytuacji, lub o takiej sytuacji słyszał. Czy jak znajdujemy coś co może wydawać się niczyje i zabieramy to do domu, to na pewno nie narażamy się na odpowiedzialność karną ? Mało kto się nad tym pewnie kiedykolwiek zastanawiał! Okazuje się, że Kodeks karny i Kodeks wykroczeń przewidują odpowiedzialność za takie przypadki. Tak, zgadza się. Takie zachowanie jest karalne. To nic innego jak przywłaszczenie. Podstawowym rozróżnieniem czy mamy do czynienia z przestępstwem czy wykroczeniem jest wartość rzeczy znalezionej.

Czytaj dalej

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu

Nietrzeźwy czy po użyciu – jaka jest różnica ?

Powszechnym jest i chyba każdy to wie, a przynajmniej wiedzieć powinien, że zabronionym jest prowadzenie pojazdów mechanicznych po tak zwanym kielichu. Już nawet najmniejsza ilość alkoholu może wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Co grodzi kierowcy, jeśli podczas rutynowej kontroli coś „wydmucha” ? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Uzależnione jest to bowiem od stężenia stwierdzonej zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzy. Magiczną granicą jest 0,25 mg zawartości alkoholu na 1dm³ w wydychanym powietrzy, czyli 0,5 promila alkoholu w krwi. Dlaczego ?

Czytaj dalej