Radca prawny – obrońca w sprawach karnych

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do osób, które popadły w konflikt z prawem, jak również do osób, które zostały pokrzywdzone przestępstwem. Nie jest istotne czy jesteście Państwo podejrzanymi, oskarżonymi czy pokrzywdzonymi, możecie się zwrócić o udzielenie Wam pomocy prawnej. Jako radca prawny mogę towarzyszyć Państwu podczas przesłuchania na policji czy w prokuraturze, jak również reprezentować Was w sądzie. Moim zadaniem będzie uzyskanie jak najkorzystniejszego wyroku. Specyfika postępowania karnego znacząco różni się od innych postępowań sądowych, w szczególności w zakresie przedstawiania i gromadzenia dowodów. Ma to związek między innymi z zasadą domniemania niewinności, zgodnie z którą to oskarżyciel, najczęściej w osobie prokuratora ma udowodnić przed sądem winę podsądnego, a nie podsądny ma się bronić przed postawionymi mu zarzutami, czyli oskarżeniami o popełnienie przestępstwa.

Innymi sprawami, które można zaliczyć do spraw o karnym charakterze, są sprawy o wykroczenia. Wyjaśnienia wymaga, iż sprawy te regulują inne przepisy i obowiązuje tu inna procedura sądowa niż przy sprawach karnych.

Możemy wyróżnić trzy etapy postępowania karnego. Postępowanie przygotowawcze, sądowe, oraz wykonawcze. Niezależnie czy moją rolą będzie reprezentowanie Państwa jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, czyli osoby biorącej udział w postępowaniu sądowym jako pokrzywdzony, czy jako obrońca oskarżonego, postaram się aby wyrok, który zapadnie był jak najbardziej sprawiedliwy dla mojego klienta.