Czy pójdę do więzienia ?

Prawo karne to gałęź prawa, która rządzi się odmiennymi regulacjami, niż postępowania w sprawach cywilnych. W postępowaniu karnym, po jednej ze stron w trakcie procesu sądowego występuje oskarżyciel publiczny. Jest nim najczęściej prokurator. Zanim jednak sprawa trafi przed oblicze sądu, prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. W postępowaniu tym możemy wyróżnić dwa etapy, jakimi są postępowanie w sprawie oraz postępowanie przeciwko konkretnej osobie. Jak bronić się przed oskarżeniami ? Jak zachować się podczas przesłuchania na policji czy w prokuraturze? Na takie i inne pytania otrzymacie Państwo podczas porady prawnej.

Czy zawsze dana osoba musi zostać skazana? Czy są inne wyjścia z opresji niż usłyszenie wyroku skazującego, jeśli faktycznie dopuściliśmy się karygodnego zachowania? Tak, są inne możliwości. W niektórych sytuacjach możliwe jest postaranie się o warunkowe umorzenie postępowania. Czym owe warunkowe umorzenie postępowania jest i w jakich przypadkach możemy je stosować? Odpowiedź na to pytanie poznają Państwo podczas porady prawnej. A co w sytuacji, gdy ciąży już na nas prawomocny wyrok, zgodnie z którym zmuszeni jesteśmy odbyć karę pozbawienia wolności? Jak unikać więzienia? Na to i podobne pytanie również udzielę Państwu odpowiedzi.

Niezależnie czy jesteście Państwo podejrzani o popełnienie przestępstwa, czy osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, możecie się zwrócić o pomoc. Podczas spotkania w Kancelarii wyjaśnię Państwu, jak należy postąpić w konkretnej sytuacji, aby postępowanie karne mogło zakończyć się dla Państwa jak najłagodniej.