Radca prawny- wsparcie prawne w każdym Urzędzie.

Jako radca prawny służę Państwu pomocą we wszelkich sprawach administracyjnych, niezależnie od organu administracyjnego z którym mają Państwo do czynienia. Do najczęstszych przypadków zaliczyć można reprezentację przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Samorządowym Kolegium Odwoławczym a także przed organami wykonawczymi gmin takimi jak wójt, burmistrz i prezydent miasta.

W ramach oferty prowadzonej przez siebie Kancelarii oferuję pomoc prawną w sporządzaniu wszelkiego rodzaju pism urzędowych, w szczególności wniosków, skarg, czy odwołań. Pamiętać należy, że każde postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, dlatego też jeśli jesteście Państwo niezadowoleni z rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, służę pomocą podczas przygotowania odwołania od decyzji. W ramach reprezentacji Państwa interesów w postępowaniu administracyjnym oferuję wsparcie prawne, w tym udział na rozprawach administracyjnych, oględzinach czy podczas przesłuchania świadków.

Prawo administracyjnie jest bardzo szerokim pojęciem. Jest wiele przypadków, kiedy postępowanie administracyjne poprzedza postępowanie sądowe. Sprawy, które początkowo toczyły się przed organem administracyjnym, mogą mieć następnie swój finał w sądzie. Oferuję Państwu pomoc prawną w związku z postępowaniem sądowoadministracyjnym. W razie potrzeby mogę sporządzić skargę kierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.