Radca prawny- gwarancja fachowej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i rodzinnych

W ramach prowadzonej prywatnej praktyki prawniczej oferuję Państwu pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, w tym rodzinnego i opiekuńczego. Sprawami, które najczęściej poddawane są pod rozstrzygnięcie pod sąd, to sprawy rozwodowe, sprawy o opiekę nad dziećmi i ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem, oraz sprawy alimentacyjne. Problematyka spraw wymienionych powyżej jest bardzo złożona i nacechowana z reguły wieloma emocjami. Jako radca prawny pomogę przejść Państwu przez całe postępowanie sądowe w taki sposób aby odbyło się na z jak największym spokojem, dbając równolegle o Państwa interes. Pamiętać należy, iż nierozerwalnie ze sprawami rozwodowymi łączą się sprawy o podział majątku wspólnego, czy też sprawy o rozliczenia majątkowe pomiędzy byłymi małżonkami a osobami trzecimi, na przykład rodzicami jednej ze stron.

Innymi z kolei bardzo często trafiającymi przed obliczę sądu, są sprawy z zakresy spraw majątkowych, a dotyczących spraw o zapłatę. Oferuję Państwu pomoc zarówno w sprawach związanych z zapłatą za zaległą fakturę, zwrot pożyczki, jak i  sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie . W ramach powierzenia mojej osobie sprawy możecie Państwo liczyć na pełne wsparcie, począwszy od skompletowania i przygotowania wszelkich dokumentów, złożenia ich w sądzie, po oczywiście uczestnictwo w rozprawie sądowej.

Do spraw, które równie często mają swój finał w sądzie, podobnie jak sprawy rodzinne to sprawy spadkowe. Najczęściej są to sprawy o nabycie spadku, ustalenie nieważności testamentu, dział spadku, czy sprawy o zachowek.

Po zakończeniu sprawy sądowej, może okazać się iż koniecznym staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, czyli do komornika sądowego. Kancelaria również świadczy usługi w tym zakresie. Niezależnie czy jesteście Państwo wierzycielami domagającymi się swoich pieniędzy od dłużnika, czy też dłużnikiem, który ze względu na swoje problemy finansowe, poszukuje pomocy i wsparcia w wyjściu ze spirali zadłużenia, możecie liczyć na merytoryczną pomoc prawną.