Koronawirus a mandat za podróżowanie samochodem

Jak uniknąć grzywny?

W świetle obowiązujących obostrzeń co do możliwości swobodnego przemieszczania się po kraju, coraz więcej klientów telefonuje do kancelarii, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie-  co należy zrobić gdy policja nas zatrzyma na drodze i chce ukarać nas mandatem za złamanie powyższego zakazu? Odpowiedź jest jedna- nie przyjmować go!

Czytaj dalej

Wniosek o przywrócenie terminu

Co zrobić jak upłynął termin na złożenie pisma w sądzie?

Przepisy postępowania sądowego są tak skonstruowane, że sąd wydaje nakaz zapłaty bez wiedzy i udziału pozwanego, czyli dłużnika. Jeśli powód wniesie do sądu pozew i dołączy do niego dokumenty, z których wywnioskować można, że pozwany jest dłużnikiem powoda to sąd wyda nakaz zapłaty. Następnie sąd wyśle do pozwanego pozew wraz z nakazem zapłaty, i poinformuje równocześnie pozwanego, że ma 14 dni na odwołanie się do sądu. Jeśli pozwany nie odwoła się w terminie 14 dni, wtedy nakaz zapłaty się uprawomocni i sprawa zapewne trafi do komornika. Co zrobić, jeśli minął nam termin do odwołania?

Czytaj dalej