Prawo do wniesienia ponaglenia cz. II

Sposób wniesienia ponaglenia

W poprzedniej publikacji została wyjaśniona kwestia terminów w jakich to organ administracji publicznej zobowiązany jest do załatwienia sprawy. Omówienie tego zagadnienia było kluczowe z perspektywy prawa do wniesienia ponaglenia, jako że niedochowanie terminów do załatwienia sprawy przez organ, uprawnia strony do wniesienia ponaglenia. Natomiast w tej publikacji zostanie przestawiony sposób wniesienia ponaglenia oraz procedura jego rozpatrzenia.

Czytaj dalej

Prawo do wniesienia ponaglenia cz. I

Terminy załatwienia sprawy administracyjnej

Niniejszy artykuł, stanowiący część pierwszą omówienia problemu ponaglenia, wprowadzonego stosunkowo niedawno, bowiem nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r. skupi się na terminach załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej. Wyjaśnienie tego tematu jest niezbędne dla zrozumienia przyczyn, które umożliwiają wniesienia ponaglenie, bowiem może ono zostać wniesione jedynie w przypadku bezczynności lub przewlekłości organu administracji publicznej.

Czytaj dalej