Tomasz Ruman Radca Prawny w Krakowie

Pełnomocnik i obrońca w Sądzie

Szanowni Państwo!

Jestem radcą prawnym, starszym wspólnikiem oraz współzałożycielem Kucharski Ruman Mikuła Kancelarii Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie. Kancelaria mieści się przy ul. Szafera 7/33 w Krakowie, w odległości 300 metrów od budynku sądu.

Praktykę prawniczą rozpocząłem w 2008 r., w Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Szczepańska- Chwała.

Od 2012 r. do chwili obecnej prowadzę własną praktykę prawniczą. Początkowo z radcą prawnym Robertem Kucharskim, a od 1 października 2021 r. również z radcą prawnym Gabrielą Mikułą.

Zostałem wybrany jako delegat na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie X kadencji oraz prowadzę ćwiczenia organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie dla aplikantów.

Również od 2008 roku związany jestem z krakowską Fundacją Cognosco, zajmującą się nieodpłatną pomocą prawną na rzecz najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców Krakowa i okolic.

Niezbędną i kluczową wiedzę zdobyłem w trakcie odbywania aplikacji prawniczej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Pragnąc doskonalić swój warsztat oraz poszerzyć wiedzę ukończyłem, ponadto podyplomowy kurs z zakresu prawa procesowego oraz umów.

W swojej pracy najbardziej skupiam się na zagadnieniach związanych z procesem sądowym i reprezentacją Klientów przed wymiarem sprawiedliwości, w szczególności przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na każdym etapie sprawy. Zajmuję się zarówno prawem cywilnym, karnym oraz rodzinnym.

Zdobyte w tym zakresie doświadczenie pozwala mi świadczyć pomoc, niezależnie od problemu z którymi muszą się Państwo mierzyć.

Proces i reprezentacja sądowa

Jako radca prawny mogę zaoferować prowadzenie Państwa spraw sądowych, niezależnie od etapu i zaawansowania samego postępowania sądowego. Jeśli zamierzacie Państwo wnieść pozew lub podjąć inne działania o charakterze procesowym, to zapraszam do kontaktu. Jako profesjonalny pełnomocnik procesowy, w ramach zlecenia prowadzenia sprawy sądowej przygotuję wszelkie dokumenty, które zostaną następnie przedłożone sądowi. Jeśli zrobili to już Państwo we własnym zakresie, a będziecie Państwo zainteresowani przekazaniem sprawy mojej osobie, to zapoznam się z aktami sprawy bezpośrednio w sądzie, a następnie na spotkaniu w Kancelarii, omówię z Państwem wszelkie zagadnienia, które będą mieć znaczenia dla uzyskania najbardziej satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Wcześniejsze omówienie specyfiki postępowania sądowego pozwoli, nie tylko na lepsze przygotowanie się do samego procesu, ale również zwiększy szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

Na gruncie polskich przepisów możemy mieć do czynienia ze sprawami prowadzonymi przez sądy w oparciu o przepisy o postępowaniu w sprawach cywilnych, karnych czy administracyjnych. Rodzaj sprawy determinuje nam jaki sąd będzie zajmował się naszą sprawą, a tym samym jakie przepisy będą obowiązywały w tym właśnie procesie.

Porady prawne

Porada prawna to nic innego jak ustna konsultacja, dzięki której każdy z Państwa uzyska informacje o swoich prawach i obowiązanych związanym z konkretnym problem prawnym. W większości przypadków jedna godzina jest wystarczająca do rozeznania się w sprawie, w szczególności czego sprawa dotyczy, oraz w jakim położeniu każda z zaangażowanych w spór osób się znajduje. Kolejnym krokiem jest znalezienie rozwiązania danego problemu, a przede wszystkim uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów pytanie- co mam teraz zrobić ? Uzyskanie porady prawnej nie jest związane ze zleceniem prowadzenie sprawy, jednakże spotkanie, na którym porada prawna zostanie udzielona, jest konieczne aby móc wspólnie podjąć decyzję co do zakresu i sposobu prowadzenia sprawy.

Każda porada prawna objęta jest tajemnicą zawodową radcy prawnego, a tym samym żadna z osób nie musi się obawiać ,o to że ktokolwiek inny pozna jej treść.

Obsługa prawna

Kancelaria oferuje pomoc prawną kierowaną do firm. Odmiennie, niż w przypadku klientów indywidualnych, racjonalnym i bardziej komfortowym jest dla Państwa zdecydować się na stałą obsługę prawną. Stała obsługa prawna to nic innego jak miesięczny pakiet usług – abonament na usługi prawne Kancelarii, w skład którego wchodzą porady prawne, analiza i kontrola dokumentacji firmowej, jak również prowadzenie spraw sądowych czy administracyjnych.

Umowa o obsługę prawną jest również korzystniejsza cenowo w porównaniu z doraźną pomocą prawną.

Pro Bono

Współpracuję z krakowską Fundacją TOGA, która zajmuje się pomocą w formie bezpłatnych porad prawnych dla osób najuboższych. Z pomocy może skorzystać każdy kto znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i nie stać go na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Pomoc realizowana jest przez udzielenie ustnej porady prawnej.