Jak wcześniej wyjść z więzienia?

Częstymi pytaniami kierowanymi do mnie podczas udzielania porad prawnych, są to pytania dotyczące wcześniejszego opuszczenia zakładu karnego. Pytania te kierują zazwyczaj członkowie rodzinny, których bliscy odbywają karę pozbawienia wolności. Jakie są możliwości wcześniejszego opuszczenia zakładu karnego? Jakie czynniki o tym decydują? Co należy zrobić aby móc liczyć na wcześniejsze wyjście z więzienia?

W pierwszej kolejności ustalić trzeba jaki wyrok skazany odbywa. Możliwość wcześniejszego opuszczenia zakładu karnego może mieć miejsce dopiero, gdy skazany odbył połowę karę, na którą został skazany. Jest zasada podstawowa. Oczywiście istnieją od tej zasadny pewne wyjątki. Jednym z nich jest tak zwana recydywa. Jeśli skazany odbywa wyrok jako recydywista to możliwym będzie jego wcześniejsze zwolnienie po upływie dwóch trzecich kary, a w przypadku recydywisty wielokrotnego, możliwym będzie jego zwolnienie po odbyciu trzech czwartych kary.

Podobne, jednakże różniące się od powyższych zasad warunkowego przedterminowego zwolnienia, zasady dotyczą skazanych na kary 25 lat pozbawienia wolności oraz osób odbywających karę dożywotniego pozbawienia wolności. W takich przypadkach skazany może biegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 15 lat – odnośnie skazanego na karę 25 lat, natomiast skazany na karę dożywocia może wybiegać się o warunkowe zwolnienie po odbyciu 25 lat pozbawienia wolności. Istnieją również inne obostrzenia i modyfikacje powyższych zasad, jednakże zostaną one dokładnie opisane już w innym materiale.

Powyższe to nic innego jak formalna przesłanka ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Innymi słowy, dopiero po jej spełnieniu, czyli upływie określonego czasu skazany może złożyć wniosek o warunkowe zwolnienie, który zostanie rozpoznany przez sąd. Po rozpoznaniu wniosku, sąd będzie wtedy decydować czy zwolnić skazanego wcześniej z zakładu karnego czy też nie.

Będąc już na etapie rozpoznania wniosku, czyli już na posiedzeniu w sądzie,  sąd czyni ustalenia co do tego, czy skazany po opuszczeniu zakładu karnego będzie przestrzegał porządku karnego oraz czy część kary, którą już odbył spełniła swoje cele. Powyższe jest oczywiście pewnego rodzaju uogólnieniem albowiem sąd może skazanego zwolnić z reszty kary, jeśli postawa i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego.  Co to oznacza? Co sąd bierze pod uwagę?

Jednym z czynników, które mogą być pomocne to opinia z zakładu karnego oraz jego stanowisko. Sąd przed podjęciem decyzji, zaciąga opinii z zakładu karnego oraz daje możliwości wypowiedzenia się pracownikom placówki, co do złożonego przez skazanego wniosku oraz jego „zasadności”. Decydujące mogą również być nagrody, jakie skazany otrzymał w trakcie odbywania kary. Sąd zwraca uwagę, czy skazany może podjąć pracę zarobkową oraz czy po wyjściu z zakładu karnego, będzie miał miejsce stałego pobytu. Innymi słowy, czy skazany będzie miał się gdzie podziać po wyjściu z więzienia i za co się utrzymać, chociażby na początku. Pomocne mogą również być szkolenia oraz kursy, jakie skazany odbył w trakcie pobytu w zakładzie karnym. Zdobycie nowego zawodu oraz umiejętności zawsze będzie dodatkowym atutem podczas starania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Reasumując powyższe jest wiele czynników, które decydują o tym, czy osoba odbywająca karę pozbawienia wolności będzie mogła wcześniej opuścić zakład karny. Powyższe wyliczenia jest jedynie przykładowe. Warto się do tego  dobrze przygotować aby jak najbardziej zwiększyć swoje szanse na wyjście z zakładu karnego przed czasem.