Tomasz Ruman radca prawny


Kucharski & Ruman Kancelaria Radców Prawnych
ul. Szafera 7/33 
31-543 Kraków

NIP: 677-236-85-07
NIP UE: PL6772368507

Rachunek w PLN Idea Bank S.A.
82 1950 0001 2006 0408 8855 0004

Rachunek w EURO IDEA BANK S.A.
55 1950 0001 2006 0408 8855 0005

SWIFT: IEEAPLPA