Wsparcie prawne w biznesie

Porady prawne dla biznesu obejmują wszystkie aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradztwo skierowane jest do właścicieli firm oraz osób planujących swój start w biznesie oraz tych którzy aktywnie prowadzą swoje firmy. Porady prawne dedykowane są zarówno właścicielom jednoosobowych działalności gospodarczych, wspólnikom spółek osobowych i kapitałowych, jak również osobom piastującym stanowiska menadżerskie. Kancelaria kładzie nacisk na zagadnienia związane z prawem pracy.

Porady prawne dla sektora NGO obejmują wszystkie aspekty związane z prowadzeniem organizacji pozarządowej. Doradztwo skierowane jest do osób planujących rozpoczęcie działalności charytatywnej jak i do osób aktualnie prowadzących organizację. Pomagamy także osobom które planują zakończyć działalność i likwidację organizacji. Porady prawne kierowane są zarówno do kadry zarządzającej jak i do członków stowarzyszeń oraz działów kadrowych uwzględniając pełne wsparcie w zakresie prawa pracy i zatrudniania pracowników i wolontariuszy.