Jak zbyć nieruchomość gruntową?

Podstawowe informacje

Temat zbycia nieruchomości w powszechnej świadomości społeczeństwa wydaje się dość łatwy i prozaiczny. Wiele osób uważa, że wystarczy udać się do notariusza, podpisać akt notarialny i proces zbycia nieruchomości można uznać za zakończony. Niemniej jednak praktyka pokazuje, że zbycie nieruchomości wiąże się  z wieloma czynnościami urzędowymi, a czasami z ograniczeniami stawianymi przez ustawę (w szczególnie w zakresie tzw. nieruchomości rolnych). Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu oczywistemu z perspektywy wielu osób zagadnieniu.

Czytaj dalej

Odstąpienie od umowy sprzedaży jako uprawnienie z tytułu rękojmi

Warunki skorzystania

Kupując jakąkolwiek rzecz nie jesteśmy w stanie zawsze dostrzec wad zakupionego towaru. Na szczęście, przepisy Kodeksu cywilnego, chronią konsumentów w takich przypadkach, w szczególności instytucja rękojmi. Dzięki niej w przypadku wad towaru, konsument ma możliwość żądania naprawienia rzeczy, jej wymiany bądź prawo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, a nawet o odstąpieniu od umowy.

Czytaj dalej