Przywłaszczenie- kiedy ma miejsce ?

Jak uchronić się przed zarzutem przywłaszczenia?

Przywłaszczenie? Co to takiego w ogóle jest? Niewiele osób jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na powyższe pytanie. Co więcej, wiele osób uważa, że dopuszczenie się takiego czynu to w przeciwieństwie do kradzieży nie jest karane. Poniżej kilka słów o przywłaszczeniu, które każdemu powinny przybliżyć powyższą problematykę.

Czytaj dalej

Kradzież a przywłaszczenie

Czy znalezienie rzeczy jest karalne ?

W życiu czasami zdarza się tak, że coś gubimy albo znajdujemy. Niekiedy ma to miejsce w sklepie, na ulicy, w parku. Chyba każdy z nas znalazł się w takiej sytuacji, lub o takiej sytuacji słyszał. Czy jak znajdujemy coś co może wydawać się niczyje i zabieramy to do domu, to na pewno nie narażamy się na odpowiedzialność karną ? Mało kto się nad tym pewnie kiedykolwiek zastanawiał! Okazuje się, że Kodeks karny i Kodeks wykroczeń przewidują odpowiedzialność za takie przypadki. Tak, zgadza się. Takie zachowanie jest karalne. To nic innego jak przywłaszczenie. Podstawowym rozróżnieniem czy mamy do czynienia z przestępstwem czy wykroczeniem jest wartość rzeczy znalezionej.

Czytaj dalej

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu

Nietrzeźwy czy po użyciu – jaka jest różnica ?

Powszechnym jest i chyba każdy to wie, a przynajmniej wiedzieć powinien, że zabronionym jest prowadzenie pojazdów mechanicznych po tak zwanym kielichu. Już nawet najmniejsza ilość alkoholu może wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Co grodzi kierowcy, jeśli podczas rutynowej kontroli coś „wydmucha” ? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Uzależnione jest to bowiem od stężenia stwierdzonej zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzy. Magiczną granicą jest 0,25 mg zawartości alkoholu na 1dm³ w wydychanym powietrzy, czyli 0,5 promila alkoholu w krwi. Dlaczego ?

Czytaj dalej

Posiadanie narkotyków na własny użytek

Co jest „legalne”?

Co do zasady posiadanie narkotyków, czyli środków odurzających,  jest w naszym kraju zabronione. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, a dokładnie art. 62 tej ustawy. Zgodnie z nim „kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Okazuje się, że ustawodawca przewidział od tej zasady wyjątek, który stanowi, że „jeżeli przedmiotem czynu (…), są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.” Co to oznacza w praktyce?

Czytaj dalej

Ugoda z prokuratorem ? Jakie są możliwości ?

Warunkowe umorzenie postępowania albo dobrowolne poddanie się karze – co to takiego ?

 

Sprawy karne to jedne z bardziej popularnych spraw rozpoznawanych przez sądy. Co zrobić aby zaoszczędzić czas i nerwy, w sytuacji gdy z okoliczności sprawy wynika, że nie mamy żadnych szans na uniewinnienie, a tym samym nasza wina nie budzi wątpliwości ? Kodeks Karny przewiduje kilka możliwości szybszego zakończenia postępowania karnego.

Czytaj dalej