Bezpieczeństwo w życiu prywatnym

Najbardziej popularną i powszechną formą współpracy Kancelarii z przedsiębiorcami jest stała obsługa prawna. Czy osoba prywatna może korzystać z takiej  obsługi? Oczywiście, że może. Co taka obsługa obejmuje ? Odpowiedź jest taka sama jak w przypadku stałej współpracy Kancelarii z przedsiębiorcą, to znaczy Klient otrzymuje możliwość stałego kontaktu z prawnikiem, we wszystkich sprawach, które chce mu powierzyć. W ramach stałej współpracy będę pozostał do Państwa dyspozycji na warunkach indywidualnie uzgodnionych w umowie.

Bardzo istotną korzyścią płynącą z zawarcia umowy stałej obsługi prawnej bez wątpienia stanowi jej cena. Niezależnie czy zwrócicie się do nie Państwo z problemem z zakresu prawa rodzinnego, a następnie z prawa spadkowego czy gospodarczego koszt obsługi będzie niższy, aniżeli w przypadku kilku odrębnych zleceń na prowadzenie spraw. Umowa o obsługę prawną może przewidywać różne formy rozliczenia, co w znacznej mierze uzależnione jest od wymiaru czasu jaki zostanie „wykupiony” na podstawie takiej umowy. Przed zawarciem takiej umowy zawsze odbywam z Klientem spotkanie, na którym poruszane są wszelkie kwestie mające na celu wypracowanie najlepszego rozwiązania.