Porady prawne z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego to 90% spraw

Sprawami, które najczęściej trafiają przed oblicze sądu to sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, spraw o zapłatę, czy spraw związanych z prawem nieruchomości. Jeżeli nie macie Państwo dostatecznej pewności co do swojej sytuacji , możecie skorzystać z porady prawnej, podczas której zostaną poruszone wszelkie kwestie związane ze sprawą, z którą się zmagacie. Podczas spotkania, dowiecie się Państwo o zagrożeniach związanych z ewentualnym prowadzeniem sprawy, o kosztach związanych z założeniem sprawy, oraz szansach na pozytywne jej zakończenie.

W ramach porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego, dowiecie się Państwo między innymi co jest konieczne do stwierdzenia winy małżonka w sprawie rozwodowej, jakiej wysokości alimentów możecie Państwo oczekiwać od drugiego rodzica dziecka, czy w jaki sposób należy ustalić zakres władzy rodzicielskiej oraz kontaktów dziecka z drugim rodzicem. Ponadto, poruszone zostaną kwestie związane z podziałem majątku oraz wzajemnych rozliczeń majątkowych.

W przypadku spraw z zakresu prawa spadkowego, na spotkaniu zostanie poruszony problem spadkobrania, w szczególności dotyczący podstawy samego dziedziczenia. Wyjaśnione zostanie, kto jest pierwszym w kolejności spadkobiercą, a kto został w spadku pominięty. W razie potrzeby zostaną poruszone kwestie testamentu, w tym jego ważność, problematyka wydziedziczenia i konsekwencje z tym związane, jak również omówiona zostanie tematyka dotycząca spraw o zachowek.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w dochodzeniu wierzytelności jak również pomoc prawną w obronie przed wierzycielem, który upomina się o swój dług. Podczas porady prawnej dowiecie się Państwo jakie dokumenty najlepiej zgromadzić aby móc liczyć na pełen sukces w sądzie. Pożyczka, niezapłacona faktura za usługi, a może zniszczenia mienia lub uszkodzenie ciała ? W takich sytuacjach mamy do czynienia z wierzytelnościami. Niekiedy są one stwierdzone pismem a czasami nie. Jeśli dłużnik nie ureguluje swojego długu dobrowolnie to możemy już liczyć tylko na sąd, a następnie na komornika sądowego, którą w drodze przymusu postara się odzyskać nasze pieniądze.

Jednym z głównych źródeł prawa nieruchomości jest Kodeks Cywilny, gdzie znajdziemy w nim odniesienie do spraw związanych ze sprzedażą, użytkowaniem, używaniem, czy najmem nieruchomości. Sprawami, które często mają swój finał w sądzie są sprawy dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości, które zazwyczaj kończą się rozstrzygnięciem sądu, który przyznaje sporną nieruchomość jednej osobie, za równoczesną spłatą pozostałych współwłaścicieli. Innymi są sprawy o zasiedzenie, o dokładnie rzeczy ujmując o stwierdzenie własności nieruchomości przez zasiedzenie. W tych ostatnich sprawach, możliwe jest nabycie własności nieruchomości, w sytuacji gdy jesteśmy jej posiadaczem przez określony w Kodeksie cywilnym czas oraz będziemy potrafili wykazać przed sądem, że nasze zachowanie podczas gospodarowania nieruchomością było identyczne jakbyśmy byli właścicielami.

Porady prawne z zakresu prawa, o którym mowa powyżej, jak również inne, udzielane są podczas spotkania w Kancelarii, po uprzednim uzgodnieniu dogodnego terminu.