Skarga do sądu administracyjnego cz. II

Zakres podmiotowy

W poprzednim artykule przedstawiłem szczegółowo zakres przedmiotowy skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (a więc katalog czynności, które mogą stanowi przedmiot zaskarżenia). Niniejszy artykuł skupi się natomiast na podmiotach, które to mogą wnieść skargę. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi bowiem wymienia szczegółowo komu przysługuje legitymacja do wniesienia skargi.

Czytaj dalej