Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak zbyć udziały w spółce z o.o. ? Co trzeba zrobić?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka z o.o.) to jedna z najczęściej wybieranych form organizacyjnych prowadzenia przedsiębiorstwa. Dynamika obrotu gospodarczego zaś powoduje, że częste zmiany składu osobowego spółki przestają być wielkim wydarzeniem, stając się niemalże normą. Jednym z procesów, na skutek , którego do takich zmian dochodzi jest właśnie sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Czytaj dalej

Dostałem spadek- a co z podatkiem?

Jak uniknąć podatku od spadku?

Otrzymanie majątku w spadku zazwyczaj niesie ze sobą pewną korzyść finansową. Nie można natomiast zapomnieć o obowiązku w stosunku do Skarbu Państwa czyli potocznie rzecz ujmując do Urzędu Skarbowego. Co trzeba zrobić aby nie zapłacić podatku od spadku po najbliższym członku rodziny ?

Czytaj dalej

Odszkodowanie za śmierć bliskiego

Zwrot wydatków za leczenie oraz pogrzeb

Wiele osób słyszało o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej. Nie każdy natomiast słyszał, że można domagać się odszkodowania za poniesiony koszty leczenia osoby, która zmarła na skutek doznanych obrażeń. Nie każdy również słyszał, że ma prawo domagać się zwrotu kosztów pogrzebu takiej osoby. Kiedy i czego możemy żądać w związku ze śmiercią bliskiego?

Czytaj dalej

Przywłaszczenie- kiedy ma miejsce ?

Jak uchronić się przed zarzutem przywłaszczenia?

Przywłaszczenie? Co to takiego w ogóle jest? Niewiele osób jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na powyższe pytanie. Co więcej, wiele osób uważa, że dopuszczenie się takiego czynu to w przeciwieństwie do kradzieży nie jest karane. Poniżej kilka słów o przywłaszczeniu, które każdemu powinny przybliżyć powyższą problematykę.

Czytaj dalej

Rodzice zapisali mi dom. Czy na pewno?

Testament a darowizna

W codziennej pracy podczas udzielania porad prawnych swoim klientom spotykam się ze stwierdzeniem, że „rodzice zapisali mi dom”. Każdy klient z całkowitą pewnością przekazuje mi taką informacje. Wtedy pytam- co oznacza, to że „rodzice zapisami Państwu dom”?. Moje pytanie wzbudza zazwyczaj ogromne zdziwienie na twarzy klientów. W związku z powyższym zaczynał pytać o szczegóły? Czy mają Państwo na myśli, że rodzice sporządzili testament? A może uczynili darowiznę? Wszystko sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy są Państwo właścicielami domu czy może się Państwo nimi dopiero staną? Ale po kolei.

Czytaj dalej

Kradzież a przywłaszczenie

Czy znalezienie rzeczy jest karalne ?

W życiu czasami zdarza się tak, że coś gubimy albo znajdujemy. Niekiedy ma to miejsce w sklepie, na ulicy, w parku. Chyba każdy z nas znalazł się w takiej sytuacji, lub o takiej sytuacji słyszał. Czy jak znajdujemy coś co może wydawać się niczyje i zabieramy to do domu, to na pewno nie narażamy się na odpowiedzialność karną ? Mało kto się nad tym pewnie kiedykolwiek zastanawiał! Okazuje się, że Kodeks karny i Kodeks wykroczeń przewidują odpowiedzialność za takie przypadki. Tak, zgadza się. Takie zachowanie jest karalne. To nic innego jak przywłaszczenie. Podstawowym rozróżnieniem czy mamy do czynienia z przestępstwem czy wykroczeniem jest wartość rzeczy znalezionej.

Czytaj dalej

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu

Nietrzeźwy czy po użyciu – jaka jest różnica ?

Powszechnym jest i chyba każdy to wie, a przynajmniej wiedzieć powinien, że zabronionym jest prowadzenie pojazdów mechanicznych po tak zwanym kielichu. Już nawet najmniejsza ilość alkoholu może wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Co grodzi kierowcy, jeśli podczas rutynowej kontroli coś „wydmucha” ? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Uzależnione jest to bowiem od stężenia stwierdzonej zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzy. Magiczną granicą jest 0,25 mg zawartości alkoholu na 1dm³ w wydychanym powietrzy, czyli 0,5 promila alkoholu w krwi. Dlaczego ?

Czytaj dalej

Posiadanie narkotyków na własny użytek

Co jest „legalne” ?

Co do zasady posiadanie narkotyków, czyli środków odurzających,  jest w naszym kraju zabronione. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, a dokładnie art. 62 tej ustawy. Zgodnie z nim „kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Okazuje się, że ustawodawca przewidział od tej zasady wyjątek, który stanowi, że „jeżeli przedmiotem czynu (…), są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.” Co to oznacza w praktyce?

Czytaj dalej

Co wchodzi w skład masy spadkowej ?

Czy zachowek się dziedziczy ?

Czym właściwie jest spadek? Większość z nas myśląc o spadku twierdzi, że to majątek, który pozostawił po sobie nasz bliski. Oczywiście wiele w tym racji. W skład spadku może wchodzić mieszkanie, dom czy działka. Często są to też pieniądze na koncie w banku czy samochód. Warto pamiętać, że w skład spadku może wchodzić również wierzytelność, czyli prawo żądania spłaty długu od osoby trzeciej. Aby móc skutecznie żądać od osoby trzeciej zwrotu konkretnej kwoty, w pierwszej kolejności musimy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Posiadając już stosowane postanowienie sądu stwierdzające kto jest spadkobiercą, możemy wystąpić o zwrot kwoty, której nie zdążył odzyskać nasz bliski. Najczęstszymi przypadkami są sytuacje, gdy nasz bliski pożyczył komuś pieniądze, a pożyczkobiorca nie zdążył ich zwrócić przed śmiercią pożyczkodawcy. Pamiętać należy, że jeżeli jest kilku spadkobierców, to każdy z nich ma prawo domagać się zwrotu uprzednio pożyczonej przez spadkodawcę kwoty.

Czytaj dalej

Ugoda z prokuratorem ? Jakie są możliwości ?

Warunkowe umorzenie postępowania albo dobrowolne poddanie się karze – co to takiego ?

 

Sprawy karne to jedne z bardziej popularnych spraw rozpoznawanych przez sądy. Co zrobić aby zaoszczędzić czas i nerwy, w sytuacji gdy z okoliczności sprawy wynika, że nie mamy żadnych szans na uniewinnienie, a tym samym nasza wina nie budzi wątpliwości ? Kodeks Karny przewiduje kilka możliwości szybszego zakończenia postępowania karnego.

Czytaj dalej