Jak uniknąć grzywny?

W świetle obowiązujących obostrzeń co do możliwości swobodnego przemieszczania się po kraju, coraz więcej klientów telefonuje do kancelarii, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie-  co należy zrobić gdy policja nas zatrzyma na drodze i chce ukarać nas mandatem za złamanie powyższego zakazu? Odpowiedź jest jedna- nie przyjmować go!

Po pierwsze należy zaznaczyć, iż przyjęcie mandatu karnego jest równoznaczne z przyznaniem się do winy. Jeśli przyjmiemy mandat to policjant w ramach postępowania mandatowego nałoży na nas grzywnę. Tak samo jak ma to miejsce w przypadku przekroczenia prędkości. W takiej sytuacji praktycznie zamykamy sobie drogę do pomyślnego dla nas zakończenia całej sprawy. Od powyższego jest pewien wyjątek, jednakże zostanie omówiony w innym materiale. Jeśli natomiast nie przyjmiemy mandatu to sprawa trafi do sądu. Po tym jak sprawa trafi do sądu, sąd zapewne wyda wyrok w postępowaniu nakazowym i uzna naszą winę, opierając swoją decyzje jedynie na dokumencie sporządzonym przez policjanta- wniosku o ukaranie. Innymi słowy, sąd wyda wyrok na posiedzeniu niejawnym, czyli takim bez udziału samego zainteresowanego i wymierzy mu grzywnę. Omawiany wyrok dostanie nam przysłany do domu.

Pamiętać należy, iż po otrzymaniu wyroku należy wnieść sprzeciwu. Sprzeciw  to nic innego jak odwołanie się od wydanego wyroku. Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu cała sprawa zostanie przekazana na rozprawę, czyli posiedzenie jawne. Zostaniemy poinformowani o takim posiedzeniu, i to na nim będziemy mogli przedstawić naszą rację i stanowisko w sprawie.  Pragnę przypomnieć, iż na dzień 13.04.2020r. obowiązuje zakaz przemieszczania się z wyjątkiem;

  1. dojazdu do pracy i z pracy,
  2. wolontariatu na rzecz osób starszych,
  3. załatwienia niezbędnych spraw dnia codziennego.

Ten ostatni wyjątek, czyli „załatwianie niezbędnych spraw dnia codziennego” jest najbardziej ogólnym wyjątkiem, a tym samym to od nas zależy sposób jego rozumienia. Nie zmienia to faktu, że policjant dokonujący zatrzymania może mieć inne zdanie, dlatego też całą sprawę należy oddać pod rozstrzygnięcie sądu.