Dział spadku cz. II

Co zalicza się do masy spadkowej podlegającej podziałowi?

W poprzedniej części wskazałem w dwa sposoby podziału spadku – umowny lub sądowy. W tej natomiast części wyjaśnię kwestię niezmiernie ważną z perspektywy działu spadku, a więc co należy zaliczyć do spadku, który następnie będzie podlegał podziałowi – tzw. schedy spadkowej. Oprócz bowiem masy spadkowej (a więc aktywów, które na dzień śmierci były jego własnością) zaliczeniu do schedy spadkowej będą również podlegały m. in. darowizny oraz zapisy windykacyjny, przy spełnieniu warunków ustawowych.

Czytaj dalej

Dział spadku cz. I

Jakie są sposoby podziału spadku?

Od chwili otwarcia spadku majątek spadkodawcy staje się masą spadkową. W przypadku gdy do spadku powołany jest więcej niż jeden spadkobierca, to spadek będzie stanowił wspólność spadkobierców, co której odpowiednio stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Co do zasady, taki stan ma charakter wyłącznie przejściowy bowiem spadkobiercy decydują się na dział spadku (choć zdarzają się sytuację, że w ostateczności spadkobiercy takiego działu nie przeprowadzają). Dział spadku to nic innego jak rozdysponowanie składnikami majątku wchodzącymi w skład masy spadkowej pomiędzy spadkobiercami. Polskie regulacje prawa przewidują dwa sposoby działu spadku – umowny oraz sądowy.

Czytaj dalej

Jak zrzec się spadku za życia?

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Kodeks cywilny umożliwia spadkobiercą ustawowym zrzeczenie się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy za pośrednictwem umowy. Jest to jedyna umowa, która umożliwia spadkodawcy wpływanie na porządek dziedziczenia, a także pozbawienia prawa do zachowku. Dla wielu osób, w szczególności w przypadku gdy przewidywana masa spadkowa będzie składała się wyłącznie z długów, może stanowić instrument prawny uniknięcia potencjalnych problemów związanych z dziedziczeniem.

Czytaj dalej