Czy matka może żądać zwrotu kosztów utrzymania w okresie porodu oraz wydatków związanych z ciążą i porodem?

Ogólne informacje

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci. Co jednak w przypadku gdy kobieta mająca dziecko z mężczyzną niebędącym jej mężem, poniosła wydatki związane z ciążą i porodem, a jej koszty utrzymania w okresie uległy zwiększeniu? Czy w takim przypadku kobieta może żądać zwrotu taki wydatków i kosztów od ojca dziecka ? W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na powyższe pytanie.

Czytaj dalej