Czy zachowek się dziedziczy ?

Czym właściwie jest spadek? Większość z nas myśląc o spadku twierdzi, że to majątek, który pozostawił po sobie nasz bliski. Oczywiście wiele w tym racji. W skład spadku może wchodzić mieszkanie, dom czy działka. Często są to też pieniądze na koncie w banku czy samochód. Warto pamiętać, że w skład spadku może wchodzić również wierzytelność, czyli prawo żądania spłaty długu od osoby trzeciej. Aby móc skutecznie żądać od osoby trzeciej zwrotu konkretnej kwoty, w pierwszej kolejności musimy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Posiadając już stosowane postanowienie sądu stwierdzające kto jest spadkobiercą, możemy wystąpić o zwrot kwoty, której nie zdążył odzyskać nasz bliski. Najczęstszymi przypadkami są sytuacje, gdy nasz bliski pożyczył komuś pieniądze, a pożyczkobiorca nie zdążył ich zwrócić przed śmiercią pożyczkodawcy. Pamiętać należy, że jeżeli jest kilku spadkobierców, to każdy z nich ma prawo domagać się zwrotu uprzednio pożyczonej przez spadkodawcę kwoty.

Nie tylko sąd, ale również notariusz uprawniony jest do sporządzenia dokumentu, z którego wynikać będzie kto jest spadkobiercą. W takim przypadku będziemy mieć do czynienia z aktem poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku śmierci naszego bliskiego należy się również zastanowić czy jego bliscy, którzy zmarli przed nim nie pozostawili po sobie jakiegoś majątku, albowiem po nich również możemy dziedziczyć. Jeśli krewny naszego bliskiego nie otrzymał nic w spadku a inni jego krewni, na przykład rodzeństwo, zostało obficie obdarowane to wielce prawdopodobnym jest że możemy odziedziczyć prawo do zachowku.

Czym jest zachowek? To nic innego jak prawo żądania od naszego krewnego (np. brata naszego ojca), który został obdarowany przez swoich rodziców, zapłaty sumy pieniężnej, a to z tego powodu, że nasz krewny (np. nasz ojciec) nic w spadku nie otrzymał albo otrzymał bardzo mało. Wysokość zachowku jest różna i zależy od kilku czynników.

Dziedzicząc spadek czy też otrzymując zachowek nie zapominajmy o konieczności rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Nie należy się tym przesadnie martwić albowiem jako najbliżsi członkowie rodziny mamy na to sześć miesięcy licząc od dnia nabycia spadku. W przeważającej większości przypadków jest to sześć miesięcy licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Nie zapominajmy, że w skład masy spadkowej mogą wchodzić długi. Wtedy należy zastanowić się nad możliwością odrzucenia spadku. W tym celu konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia. Omawiane oświadczenie można złożyć przed sądem lub notariuszem, tak jak w przypadku przyjęcia spadku.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zapraszam do kontaktu. Radca prawny Tomasz Ruman