Czy można sprzedać cały spadek lub jego część?

Prawo spadkowe, w tym dziedziczenie jest dziedziną prawa, która dotyczy każdego z nas. Najczęściej zdarza się, że spadek po spadkodawcy nabywają jego najbliżsi. O wiele łatwiej jest uregulować sprawy spadkowe po bliskim zmarłym, w momencie kiedy spadkobierców jest niewielu. W sytuacji, gdy spadkobierców jest dużo, wtedy nie tylko spadek musi być podzielony pomiędzy wiele osób, ale również aby sprawę załatwić szybko, musi być zgoda co do sposobu działu tego spadku. Jak uniknąć długotrwałego postępowania o dział spadku? Czy spadek jeszcze przed jego podziałem można zbyć?

Odpowiedź na drugie wyżej postawione pytanie jest twierdząca. W momencie gdy spadkobiercy dochodzą do dziedziczenia, powinni się porozumieć jak spadek podzielić. Jeśli nie są w stanie tego zrobić w drodze umowy, pozostaje im wyłączenie wszcząć postępowanie przed sądem o dział spadku. W takim postępowaniu brać będą udział wszyscy spadkobiercy, a może nawet inne osoby, jeśli ich prawa do danych przedmiotów lub nieruchomości wynikają z innego tytułu niż dziedziczenie. Postępowanie sądowe może trwać bardzo długo. Jeśli kilka osób jest zgodnych co do sposobu prowadzenia i zakończenia sprawy, mogą się one jeszcze przed wszczęciem postępowania o dział spadku dogadać i doprowadzić do zmniejszenia ilości osób mających brać udział w sprawie o dział spadku w przyszłości.

Aby doprowadzić do zmniejszenia liczy spadkobierców mających brać udział w sprawie o dział spadku, każdy ze spadkobierców może swój udział w spadku zbyć. Zbycie może polegać na zawarciu mowy sprzedaży udziału spadkowego, czy nawet jego darowaniu, czy zamianie. Spadek bowiem można zbyć w całości lub w części. W konsekwencji zawarcia umowy o zbycie spadku, nabywca spadku wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy, który spadek lub udział w spadku zbył.

Pamiętać należy, że nabywca spadku ponosi taką samą odpowiedzialność za długi spadkowe jak spadkobierca. Odpowiedzialność zbywcy i nabywcy spadku względem wierzycieli jest solidarna. Oznacza to, że wierzyciel, który poweźmie wiadomość o zbyciu spadku przez spadkobiercę może zwrócić się do nabywcy spadku z żądaniem spłaty długu.

Zawarcie umowy o zbycie spadku, może zatem ograniczyć ilość osób, które miałyby brać udział w postępowaniu o dział spadku. Najczęściej spadkobiercy zbywają swoją część spadku na innych spadkobierców, co doprowadza do sytuacji, w której nie mamy już do czynienia z kilkoma spadkobiercami, tylko ze znaczenie mniejszym kręgiem osób. Prościej jest zatem prowadzić i szybciej zakończyć postępowanie o dział spadku, w którym udział biorą dwie lub trzy osoby, a nie jak mogło mieć do miejsce dotychczas np. sześć czy siedem osób.