Kiedy trzeba go uiścić ?

Rzeczywisty koszt zakupu samochodu może różnić się do ceny jaką faktycznie zapłaciliśmy sprzedawcy. W niektórych przypadkach bowiem będziemy zmuszeni do zapłaty podatku. Dlatego warto wiedzieć kiedy i kto jest zobowiązany do zapłaty podatku przy zakupie samochodu, bowiem możemy narazić się na negatywne konsekwencje, które będą wiązały się zapłaceniem bardzo wysokich kar.

Podatek od czynności cywilnych

Choć kupując samochód, wydajemy swoje pieniądze, to jednak jednocześnie powiększamy swój majątek o kolejną rzecz ruchomą. Dlatego też możemy zostać zobowiązani do zapłacenia podatku od czynności cywilnych (w skrócie PCC), który zwany jest podatkiem od wzbogacenia.

Podatek PCC jest pobierany od niektórych czynności takich jak umowa sprzedaży, darowizny, umowy pożyczki czy umowy dożywocia. Co do zasady podatek ten jest pobierany przy czynności prawnych, które nie są dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  Przedmiotem czynności prawnych objętych podatkiem PCC, mogą być:

  1. Rzeczy ruchome (np. samochód, sprzęt RTV lub AGD).
  2. Nieruchomości.
  3. Prawa majątkowe (np. wierzytelności).

Podatek od czynność cywilnoprawnych wynosi 2 % wartości rzeczy. Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia i złożenia we właściwym urzędzie deklaracji PCC – 3 oraz zapłacenia podatku w terminie 14 dni o dokonania transakcji.

Kiedy należy zapłacić podatek PCC kupna samochodu ?

Tak jak wskazałem powyżej, podatek PCC będziemy zmuszeni zapłacić, gdy dokonujemy transakcji z osobą prywatną niebędącą podatnikiem VAT. Natomiast nie ma konieczności uiszczania podatku PCC w przypadku, gdy dokonujemy zakupu nowego samochodu z salonu, bezpośrednio z komisu, bądź od osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Ponadto od uiszczenia podatku PCC zwolnione będą osoby:

  1. Które zakupiły samochód o wartości nieprzekraczającej 1000 zł.
  2. O znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia.
  3. O lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchów.

Warto również pamiętać, że podatek PCC obliczamy od rzeczywistej, rynkowej wartości samochodu. Jeżeli skorzystaliśmy z bardzo intratnej oferty zakupu samochodu, to podstawą do obliczenia podatku nie powinna być jego korzystna cena, a realna wartość rynkowa samochodu.

Powinniśmy pamiętać, aby zapłacić podatek PCC w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu samochodu, bowiem możemy ponieść negatywne konsekwencje. W przypadku nieopłacenia podatku grozi nam kara, która może przekroczyć nawet 60.000,00 zł.