W jakiej wysokości należy się odszkodowanie za zniszczony samochód i jak je obliczyć?

Kolizje drogowe zdarzają się bardzo często. Niejednokrotnie słyszymy, że kierowca zagapił się i uderzył w poprzedzający go pojazd. Sprawca szkody powinien mieć ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. To właśnie ubezpieczenie pozwoli nam jako poszkodowanym na uzyskanie należnego nam odszkodowania. W jakiej wysokości należy się odszkodowanie za zniszczony samochód i jak je obliczyć?

Najważniejszą kwestią jest to, że ubezpieczyciel sprawcy powinien wypłacić odszkodowanie w wysokości faktycznie poniesionej szkody, czyli pokryć rzeczywiste koszty naprawy samochodu. Jak to policzyć? Rolą rzeczoznawcy jest w pierwszej kolejności ustalenie wartości naszego pojazdu z chwili szkody. Innymi słowy należy ustalić ile wart był nasz pojazd w chwili wypadku. Kolejno ustalić należy jaki będzie koszt naprawy naszego pojazdu. Pamiętać trzeba, że jako poszkodowanym przysługuje nam prawo wyboru zakładu mechanicznego, w którym będziemy chcieli naprawić nasz samochód. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest wypłata takiej kwoty, która pokryje koszt naprawy naszego pojazdu i to bez względu czy pojazd naprawimy, czy też nie. W sytuacji, gdy zdecydujemy się na „tańszą” naprawę albo naprawimy tylko część uszkodzeń to i tak ubezpieczyciel zobowiązany jest do pokrycia całości szkody, czyli wypłaty takiej kwoty, która odpowiada kosztom naprawy. Bezpodstawnym jest zatem praktyka zakładów ubezpieczeniowych, które uzależniają wypłatę środków z odszkodowania od naprawy przez nas samochodu. Ubezpieczyciel z prawnego punktu widzenia nie może uzależniać wypłaty odszkodowania od przedstawienia przez nas faktur VAT za naprawę pojazdu.

Rzeczoznawca który dokonuje oględzin naszego samochodu zazwyczaj czyni to na zlecenie zakładu ubezpieczeniowego. Skutkiem tego jest zaniżenie kosztów naprawy, a w konsekwencji zaniżenie kwoty odszkodowania. Aby ustalić rzeczywiste koszty naprawy należy udać się do zakładu mechanicznego, który będzie naprawiać nasz samochód i poprosić o kalkulację naprawy lub o zweryfikowanie uprzednio sporządzonej kalkulacji przez ubezpieczyciela. Jeśli nie mamy zamiaru naprawiać naszego pojazdu, możemy skorzystać z pomocy niezależnego rzeczoznawcy majątkowego, który na naszą prośbę sporządzi fachową kalkulację, która odzwierciedlać będzie rzeczywiste koszty naprawy naszego auta.

Co w sytuacji, gdy wartość naprawy jest wyższa niż wartość auta? W takiej sytuacji, w pierwszej kolejności musimy ustalić wartość pojazdu z dnia szkody. Podobnie jak powyżej. Następnie należy policzyć jaka jest wartość wraku, czyli to co pozostało z naszego pojazdu w związku z kolizją. Różnica pomiędzy wartością pojazdu z dnia szkody a wartością wraku stanowić będzie kwotę naszego odszkodowania. Pamiętać należy, iż w naszym interesie jest ustalenie realnej wartości naszego pojazdu z dnia szkody albowiem ta właśnie wartość stanowić będzie górną granicę, do której ubezpieczyciel zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania. Jeśli koszty naprawy przekraczać będą wartość pojazdu, wtedy naprawa będzie nieuzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia i ubezpieczyciel zobowiązany będzie do wypłaty jedynie różnicy pomiędzy wartością pojazdu a wartością pozostałości, czyli wraku. Wrak oczywiście pozostanie naszą własnością i będziemy mogli zrobić z nim to co uważać będziemy za stosowne.

W razie pytań zachęcam do kontaktu z moją osobą lub kancelarią. Pozdrawiam, radca prawny Tomasz Ruman