Czy mieszkanie da się podzielić?

Sprawy dotyczące nieruchomości to sprawy, które potrafią się toczyć latami. W większości przypadków wniesienie sprawy do sądu okazuje się koniecznością albowiem inne osoby, które roszczą sobie prawo do nieruchomości w wydatny sposób utrudniają polubowne jej zakończenie. O ile działkę, czyli grunt w niektórych przypadkach da się podzielić w taki sposób aby każdy z zainteresowanych otrzymał swój kawałek na wyłączną własność, to sprawa znacząco się komplikuje w momencie, kiedy przedmiotem sporu jest mieszkanie. Czy mieszkanie można podzielić?

Odpowiadając wprost na wyżej postawione pytanie, to co do zasady, mieszkania nie można podzielić w sensie fizycznym. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy warunki architektoniczno – budowlane pozwalają na podział mieszkania na przykład na dwa mniejsze lokale. Możliwość taka pojawia się w sytuacji, gdy nowo powstałe lokale będą mogły stanowić samodzielne lokale, czyli takie które oddzielone są od siebie trwałymi ścianami, posiadają samodzielne przyłącza mediów oraz dostęp do klatki schodowej, czyli części wspólnych. W zdecydowanej większości, mieszkania nie uda się podzielić na dwa mniejsze albowiem uniemożliwiają to uwarunkowania techniczne budynku, w którym mieszkanie się znajduje. Co można zatem zrobić gdy mieszkanie stanowi własność dwóch lub większej ilości osób?

Wiemy, już że na podział nie mamy co liczyć. Rozwiązaniem będzie więc wniesienie sprawy do sądu o zniesienie współwłasności i zażądanie przyznania mieszkania jednemu ze współwłaścicieli. Ten ze współwłaścicieli, który otrzyma na wyłączną własność całą nieruchomość, zobowiązany zostanie równocześnie do zapłaty na rzecz pozostałych współwłaścicieli kwoty stanowiącej równowartość nabytych udziałów. Innymi słowy, jeden ze współwłaścicieli, który nabędzie na wyłączną własność lokal będzie musiał spłacić pozostałych.

Przy ustalaniu kwoty spłaty należy wziąć pod uwagę nie tylko wartość lokalu ale również ewentualne nakłady, czyli poniesione na nieruchomość wydatki związane z uprzednim korzystaniem z lokalu.