Przedawnienie roszczeń

Jakie niesie za sobą skutki ?

Przedawnienie roszczeń jest instytucją prawną regulowaną przez Kodeks cywilny. Upływ terminu przedawnienia niesie za sobą niekorzystne następstwa dla uprawnionego, gdyż będzie się to wiązało z możliwością uchylenia się od zaspokojenia roszczenia przez dłużnika. Tak więc osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia po upływie odpowiedniego okresu czasu, uzyskuje prawo zgłoszenia zarzutu przedawnienia. Warto wskazać, że roszczenie przedawnione nie wygasa lecz przekształca się w tzw. roszczenie niezupełne. Takie roszczenie nie może być zasądzone i przymusowo wyegzekwowane. To oznacza, iż uprawniony nie może za pomocą dostępnych środków prawnych (np. za pośrednictwem powództwa, odpowiedniego wniosku bądź zarzutu) wymusić na osobie zobowiązanej, spełnienie świadczenia. Dlatego też, warto wiedzieć kiedy rozpoczyna się termin przedawnienia i jak go obliczyć.

Czytaj dalej