Kto może zostać członkiem zarządu oraz rady nadzorczej spółki ?

Warunki wskazane w Kodeksie spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych stanowi, iż nie każda osoba może zostać członkiem zarządu bądź rady nadzorczej. Art. 18 Kodeksu spółek handlowych wymaga od kandydata na to stanowisko spełnienia odpowiednich przesłanek. Co więcej spełnienie tych warunków wymagane jest również przez członka komisji rewizyjnej, prokurenta oraz likwidatora. W związku z tym kandydat na stanowisko członka zarządu, rady nadzorczej członka, komisji rewizyjnej oraz  prokurenta lub likwidatora powinien mieć świadomość czy spełnia warunki wskazane przez Kodeks spółek handlowe.

Czytaj dalej