Poręczenie wekslowe

Dodatkowe zabezpieczenie zobowiązań finansowych

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego. Korzysta się z niego jako środek płatniczy, biegowy bądź będący zabezpieczeń umów zawartych pomiędzy stronami. Niemniej jednak weksel można wykorzystać również do poręczenia np. kredytu. Taka czynność zwana jest awalem. Poręczyciel deklaruje przejęcie odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika, które wynika z weksla. Czytaj dalej