Jakie kary przewiduje Kodeks wykroczeń ?

Odpowiedzialność za wykroczenia

Bardzo często zdarza się, iż wykroczenia są traktowane tożsamo z przestępstwami. Niemniej jednak wykroczenie są czynem zabronionym, regulowanym przez Kodeks wykroczeń . Natomiast przestępstwa są czynem zabronionym regulowanym przez Kodeks karny. Ponadto w przypadku wykroczeń społeczna szkodliwość jest znacznie niższa niż przy przestępstwach. Co więcej Kodeks wykroczeń reguluje odmienny zbiór kar za wykroczenia, aniżeli w Kodeksie karnym.

Czytaj dalej