Jak uchronić się przed zarzutem przywłaszczenia?

Przywłaszczenie? Co to takiego w ogóle jest? Niewiele osób jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na powyższe pytanie. Co więcej, wiele osób uważa, że dopuszczenie się takiego czynu to w przeciwieństwie do kradzieży nie jest karane. Poniżej kilka słów o przywłaszczeniu, które każdemu powinny przybliżyć powyższą problematykę.

Często przywłaszczenie mylone jest z kradzieżą. Co rozróżnia te dwa przestępstwa ? Od kradzieży przywłaszczenie różni się brakiem elementu zaboru, czyli najprościej mówiąc, rzecz przywłaszczana znajduje się już w posiadaniu sprawy. Sprawca nie musi go zabierać lub odbierać inne osobie. Co możemy przywłaszczyć? Przywłaszczyć możemy nie tylko rzecz ruchomą jak telefon czy samochód, ale również prawo majątkowe. Może być nim na przykład licencja.

Pamiętać należy, że przywłaszczyć można jedynie cudzą rzecz lub prawo. W tym miejscu warto wskazać, że jeżeli sprawca zatrzymuje rzecz lub prawo nie dla siebie, ale dla innej osoby, przywłaszczenie także ma miejsce. Dochodzi zatem do popełnienia czynu zabronionego, ponieważ zatrzymując cudze mienie z przeznaczeniem dla innej osoby, sprawca postępuje z nim jak z własnym. Konsekwentnie, dla istnienia przestępstwa przywłaszczenia nie jest wystarczającym samo rozporządzenie cudzym mieniem, konieczne jest, aby sprawca chciał je zatrzymać, nie posiadając równolegle przy tym tytułu prawnego do tego mienia.

Tytułem prawnym może być umowa sprzedaży lub najmu. Nawet umowa użyczenia wyłącza możliwość oskarżenia kogoś o przywłaszczenie. Jeśli znajdujemy się w posiadaniu cudzej rzeczy, a osoba trzecia będzie chciała oskarżyć nas o przywłaszczenie, zmuszeni będziemy wykazać, iż nie zatrzymaliśmy danej rzeczy dla siebie bez zgody i wiedzy domniemanego pokrzywdzonego. Za dowód w sprawie może służyć nawet wiadomość SMS lub email, z którego wynikać będzie, że domniemany pokrzywdzony pożyczył nam daną rzecz i w dalszym ciągu możemy jej używać albowiem termin zwrotu jeszcze nie nastąpił.

W razie pytań lub konieczności pomocy prawnej, zachęcam do kontaktu. Radca prawny Tomasz Ruman