Co zrobić jak ZUS domaga się zwrotu zasiłku?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to organ rentowy, z którym chyba każdy miał do czynienia. Jako jednostka budżetowa ZUS na każdym kroku szuka pieniędzy. Nie ma chyba osoby, która by się z takim stwierdzeniem nie zgadzała. Jednym z postępowań wyjaśniających wszczynanych przez ZUS jest postępowanie mające na celu, czy pobierany lub pobrany przez kobietę zasiłek z tytułu ciąży faktycznie się jej należał. ZUS bowiem kwestionuje fakt pobierania prze kobiety zasiłku chorobowego z tytułu ciąży lub zasiłku macierzyńskiego powołując się na pozorność zawartej uprzednio umowy o pracę. Co zrobić zatem w sytuacji, gdy ZUS zarzuca nam pozorność, czyli że umowę o pracę zawarliśmy fikcyjnie, jedynie z myślą o pobieraniu w przyszłości świadczeń?

ZUS prezentuje jednolite stanowisko w przedmiocie zawierania umów o pracę przez kobiety w ciąży. Pracownicy ZUS uważają, iż takie zachowanie ma służyć jedynie temu, alby móc w niedalekiej przyszłości otrzymać zasiłek chorobowy, a następnie zasiłek macierzyński w wyższej wysokości. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, ZUS najczęściej wydaje decyzję, w której ustala, że dana osoba nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu, ustalając równolegle datę od kiedy nie podlega się w/w ubezpieczeniom. Co to oznacza? Oznacza to, że w przypadku pobierania zasiłku chorobowego, czyli przebywania na tak zwanym L4, a następnie pobierania zasiłku macierzyńskiego, na skutek wyżej wspomnianej decyzji, zobowiązani będziemy do zwrotu wszystkich pobranych pieniędzy, i to w dodatku pewnie z odsetkami. Jeśli decyzja ZUS o ustaleniu, że dana osoba nie podlega pod wyżej wymienione ubezpieczenie uprawomocni się, to wtedy ZUS ma prostą drogę do dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Czy ZUS ma rację?

Odpowiedź na szczęście jest korzystna dla ubezpieczonych. ZUS oczywiście ma pełne prawo kwestionować nasze postępowanie, jednakże z pomocą przychodzi na sąd, do którego możemy się odwołać od decyzji ZUS. Podczas postępowania sądowego musimy domagać się zmiany decyzji ZUS, czyli doprowadzić do wyeliminowania z obrotu prawnego niekorzystnej dla nas decyzji. Warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie postępowania dowodowego przed sądem w taki sposób, aby sąd miał możliwość ustalić, iż praca osoby ubezpieczonej była faktycznie świadczona, czyli zawarta umowa nie była dla pozoru. Jak to zrobić? Przede wszystkim właściwie należy ustalić strategię procesową oraz dobrać właściwą argumentację. Pamiętać należy, iż punktem wyjścia jest to, że to ZUS musi nam udowodnić pozorność i fikcyjność umowy. Jeśli nie podejmiemy obrony to proces przegramy. Jeśli obronę podejmiemy to będziemy mieć okazję i możliwość podważać twierdzenia naszego przeciwnika, na którym spoczywa ciężar dowodu.