Jak rozwieść się za porozumieniem stron?

W dzisiejszych czasach rozwody stały się niemal codziennością. Postępowanie rozwodowe z całą pewnością należy to postępowań, których każdy z nas chciałby uniknąć. Niejednokrotnie okazuje się, że tylko wzięcie rozwodu pozwoli na rozpoczęcie nowego życia. Jak przeprowadzić postępowanie rozwodowe szybko, zaoszczędzając sobie i innym niepotrzebnego stresu?

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie jest stosunkowo prosta. Należy porozumieć się z małżonkiem co do sposobu zakończenia całego postępowania. Pamiętać należy, że w pozwie rozwodowym należy wskazać, czy żądamy orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie czy też wnosimy, o to aby sąd zaniechał orzekania o winie. Jeśli chcemy aby sąd nie orzekał o winie stron, to oznacza to nic innego, jak to, że chcemy rozwodu za porozumieniem stron. W takim przypadku sąd nie będzie uprawniony do badania winy każdego z małżonków co do rozpadu naszego małżeństwa. Nie oznacza to tego, że sąd nie będzie ustalać powodów naszego rozstania. Domagając się rozwodu za porozumieniem stron, sąd prowadzący postępowanie musi przeprowadzić dowód z przesłuchania stron, czyli zobowiązany jest do przesłuchania obu małżonków. Wyrażenie zgody przez obu małżonków co do orzeczenia rozwodu z zaniechaniem orzekania o winie, czyli za porozumieniem stron jest warunkiem koniecznym do szybkiego zakończenia postępowania. Przesłuchanie ma służyć z kolei temu, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia stron oraz czy rozwód nie jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Jeśli nie mamy wspólnych małoletnich dzieci, wtedy dowód z przesłuchania stron winien być jedynym jaki sąd przeprowadzi. W takim przypadku cała rozprawa nie trwa więcej niż godzinę, a po upływie 21 dni licząc od dnia wydania wyroku, znowu staniemy się stanu wolnego.

Aby sąd rozpoznający sprawę nie miał wątpliwości co do zasadności samego powództwa, należy skrupulatnie i w sposób przemyślany przygotować pozew. To właśnie w pozwie strona powołuje się na okoliczności faktyczne, które jej zdaniem uzasadniają rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Sąd badając sprawę, czy faktycznie doszło do rozpadu małżeństwa, dokonuje wszelkich ustaleń w oparciu o przesłuchanie stron. Nasza sprawa rozwodowa zakończy się sukcesem, czyli sąd rozwiedzie małżonków, jeśli zostanie udowodnione, że pomiędzy małżonkami doszło do wspomnianego wyżej trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.