O czym orzeka sąd podczas rozwodu?

Można rzecz, że rozwody to chleb powszedni prawników. Niestety w dzisiejszych czasach procesów rozwodowych przybywa. Postępowania te niosą ze sobą wiele emocji, stresu i nerwów. Pomoc prawnika często okazuje się nieoceniona albowiem jako profesjonalny pełnomocnik czuwa on nad właściwym przebiegiem rozprawy, zachowując czujność i zimną krew. Czego należy się spodziewać w trakcie postępowania rozwodowego? O czym będzie orzekać sąd?

Wiele zależy od tego czy strony sporu mają wspólne małoletnie dzieci. Jeśli dzieci nie mają, to samo postępowanie rozwodowe, ograniczone zostanie praktycznie do rozwiązania małżeństwa przez sąd. Innymi słowy, jeśli strony nie mają wspólnych, małoletnich dzieci to sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe w zakresie samego rozwodu. Postępowanie może co prawda dotyczyć ustalenia winy, jednakże żadne inne kwestie nie będą na rozprawie poruszane. Wyjątkiem będzie sytuacji, gdy rozwodnicy wspólnie zamieszkują. W takim przypadku sąd zmuszony będzie rozstrzygnąć o sposobie korzystania ze wspólnego miejsca zamieszkania. Jeśli takiego wspólnego miejsca zamieszkania strony nie posiadają, to wtenczas sąd nie będzie wydawał orzeczenia w tym zakresie. Pamiętać należy, że sąd nie będzie ustalał, który małżonek jest winny rozkładu pożycia, jeśli obie strony zgodnie oświadczą, iż wnoszą o orzeczenie rozwodu za porozumieniem stron. Dodać również należy, iż orzeczenie sądu o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, nie ma żadnego wpływu na kwestie związane z prawem własności danej nieruchomości.

Inaczej wygląda sytuacji, gdy strony sporu mają dzieci. Sąd jest przepisami prawa zobowiązany do wydania orzeczenia w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z małoletnimi. Innymi słowy, sąd w wyroku rozwodowym orzeknie nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa stron, ale również o wysokości alimentów, sposobie wykonywania kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej. Możliwe są odstępstwa od wyżej przedstawionej zasady. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera przepisy, które pozwalają na wnioskowanie do sądu o to aby sąd w ogóle nie orzekał o kontaktach. Ponadto, sąd może powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom, do czego jest potrzebne stosowe porozumienie zawarte pomiędzy rozwodzącymi się rodzicami. O ile strony w pewnym zakresie mogą porozumieć się, ustalić różnego rodzaju kwestie, to nie wolno zapominać, iż rolą sądu jest dbałość o dobro dziecka. Dobro dziecka to naczelna zasada, którą każdy sąd musi się zawsze kierować. Niezależnie od tego, jakie będą wnioski stron, jeśli dobro dziecka miałoby być naruszone, sąd nie zgodzi się na rozstrzygnęcie zaproponowane przez strony postępowania.

Jak widać jest wiele możliwych scenariuszy, które mogą mieć miejsce podczas postępowania rozwodowego. Jak pokazuje doświadczenie, rozwód bierze się tylko raz, więc warto być dobrze przygotowanym.