Jak podważyć testament?

Niniejszy wpis jest już kolejnym na temat testamentów. Poprzednie wpisy dotyczyły między innymi rodzajów testamentów, w tym testamentu ustnego. Niezależnie natomiast jaki rodzaj testamentu testator wybierze to musi być on ważny. Jeśli testament okaże się nieważny, to wtedy sąd nie stwierdzi nabycia spadku na rzecz osób wymienionych w testamencie, tylko na rzecz osób, które zostaną powołane do spadku z ustawy. Jak widać to, że przyszły spadkobierca sporządził testament na rzecz konkretnych osób to dopiero połowa formalnej drogi to tego aby spadek nabyć. Każdy bowiem spadkobierca, może próbować podważyć testament. Jak może to zrobić?

Przepisy prawa spadkowego określają kilka warunków jaki muszą zostać spełnione aby testament był ważny i to niezależnie od rodzaju testamentu. Aby lepiej zrozumieć całe zagadnienie, przypomnieć należy, że testament to nic innego jak ostatnia wola spadkodawcy. Ostatnia wola przejawiająca się tym, że spadkodawca oświadcza, kto ma być jego spadkobiercą, czyli następcą prawnym.

Pierwsza kluczowa kwestia odnosi się do świadomości testatora. Aby testament mógł być ważny to testator w chwili sporządzania testamentu musi być świadomy tego co czyni po nieskrępowanym przemyśleniu swojej decyzji.  Innymi słowy, przyszły spadkodawca musi zachować trzeźwość umysłu w chwili sporządzania testamentu i zdawać sobie sprawę ze skutków złożonego oświadczenia woli w testamencie- powołania do spadku osób wymienionych w testamencie a wyłączenie od dziedziczenia osób mających dziedziczyć z ustawy.

Drugim czynnikiem musi zaistnieć aby testament był ważny to możliwość swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli przez testatora. Oznacza to, ze przyszły spadkodawca w chwili sporządzania testamentu nie może znajdować się pod naciskiem osób trzecich. Innymi słowy, testator musi mieć możliwość wolnego wyboru, bez jakiegokolwiek nacisku lub przymusu ze strony innych osób.

Podsumowując, przepisu prawa spadkowego mówią, że nieważny jest testament, który został sporządzony przez testatora w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli, jak również w stanie wyłączającym swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

Spadkobiercy z jednej strony zaniepokojeni istnieniem testamentu, a z drugiej chcący unieważnić rzeczony testament powinni się spieszyć. Przepisy prawa spadkowego stanowią, że na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.