Czy komornik może zająć i sprzedać dom?

Sprawy komornicze i egzekucyjne mają miejsce niezwykle często. Dochodzi do nich w sytuacji, gdy po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego dłużnik nie wykonuje nałożonego na niego obowiązku. Innymi słowy, gdy dłużnik nie zapłaci wierzycielowi pieniędzy wynikających z orzeczenia sądu, to wierzyciel uprawniony jest do skierowania sprawy do komornika. Co może zrobić komornik w ramach postępowania egzekucyjnego? Czy komornik może zlicytować nieruchomość? Jeśli tak to za jaką cenę?

Odpowiedź na to pytanie jest niestety twierdząca. Wierzyciel, czyli osobą żądająca spłaty długu może złożyć do komornika sądowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Wcześniej wierzyciel ten musi posiadać wiedzę o tym, że dłużnik taką nieruchomość posiada. Jeśli wierzyciel nie posiada takiej wiedzy, zawsze może żądać od komornika aby ten ustalił w ramach posiadanych przez siebie możliwości, czy dany dłużnik jest lub był właścicielem jakiejś nieruchomości.

Po tym jak już zostanie ustalone, ze dłużnik jest właścicielem nieruchomości i wierzyciel złożył stosowny wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z tej właśnie nieruchomości, to kolejnym krokiem jest dokonanie opisu i oszacowania. Uprzednio jeszcze, komornik powinien wezwać dłużnika do spłaty długu w ciągu dwóch tygodniu pod rygorem właśnie przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości. Omawiany opis i oszacowanie to nic innego jak dokonanie wyceny przez rzeczoznawcę nieruchomości, która ma iść pod przysłowiowy młotek.

Kolejnym krokiem jest sprzedaż zajętej nieruchomości w drodze licytacji publicznej. Najniższa cena za jaką na pierwszej licytacji może nieruchomość zostać sprzedana to 3/4 wartości oszacowania. Przyjmijmy że nieruchomość została oszacowana na kwotę 500.000 zł, zatem najniższa cena za jaką możliwym jest zlicytowanie nieruchomości na pierwszej licytacji to 3/4 powyższej kwoty, czyli 375.000 zł.

Jeśli pierwsza licytacja nie zakończyła się zbyciem nieruchomości, to może mieć miejsce druga licytacja. Podczas drugiej licytacji najniższa cena za jaką można sprzedać nieruchomość to 2/3 wartości oszacowania. W omawianym przypadku będzie to kwota 333.333 zł.

Bardzo ważną kwestią, o której dłużnicy nie pamiętają to to, że wartość oszacowania nieruchomości przez rzeczoznawcę powinna odpowiadać wartość rynkowej nieruchomości. Często niestety tak się nie dzieje. Co można zrobić kiedy wartość oszacowania nieruchomości odbiega od jej wartości rynkowej? O tym już w innym materiale.