Jak odróżnić bójkę od pobicia?

Panuje powszechne przekonanie, że jeżeli jedna osoba wyrządzi drugiej krzywdę to mamy do czynienia z pobiciem. Nic bardziej mylnego. Kodeks karny rozróżnia takie pojęcia jak bójka i pobicie. Najciekawsze jest to, że żadne z nich nie odnosi się do potocznie używanego pojęcia „pobicia jednej osoby przez drugą”. W czym tkwi szkopuł? Jak odróżnić te dwa pojęcia? Kiedy mamy do czynienia z bójką a kiedy z pobiciem? Kwestia może okazać się szczególnie ważna pod kątem ewentualnej odpowiedzialności karnej.

Przechodząc bezpośrednio do meritum, należy mieć tę świadomość, że jeżeli mówimy o bójce albo pobiciu w ujęciu prawa karnego to mamy na myśli „starcie” przynajmniej grupy trzech osób. Nie jest zatem wystarczające do zakwalifikowania danego zdarzenia jako bójki albo pobicia jeśli tylko dwie osoby brały dział w zajściu. Udział przynajmniej trzech osób jest podstawowymi rozróżnieniem czy w ogóle można mówić o bójce, pobiciu a innym przestępstwem.

Jak zatem odróżnić bójkę od pobicia? Podstawowym kryterium rozróżniającym bójkę i pobicie jest konieczność ustalenia czy osoby biorące udział w konkretnym zajściu były atakowane czy broniły się. Jeżeli możliwe jest rozróżnienie tychże osób i podzielenie ich na dwie grupy, czyli osoby atakujące i osoby broniące się, to wtenczas możemy mówić o pobiciu. Jeżeli jednak nie jest możliwe ustalenie kto jest napastnikiem a kto ofiarą to wtedy będziemy mieli do czynienia z bójką. W bójce zatem, każdy może pełnić rolę napastnika, niezależnie po „której stoi stronie”.

Nie można zapominać o tym, aby zakwalifikować dane zdarzenie do bójki albo pobicia to musi wystąpić jeszcze jedna, bardzo ważna przesłanka, a mianowicie – bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub uszczerbku na zdrowiu naruszający czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni. Zwracam uwagę na to, że samo wystąpienie niebezpieczeństwa, o którym mowa powyższej jest wystarczające do zakwalifikowania danego zachowania do przestępstwa bójki albo pobicia.