Wniosek o anulowanie kary za brak OC

Od stycznia 2020 r. wzrosły kary za brak OC, czyli obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych. Każdy właściciel samochodu powinien mieć wykupioną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej. Innymi słowy, każdy z nas, jeśli posiada samochód musi pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia obowiązkowego. Zapominalskim grożą wysokie kary. Ile wynoszą kary i jak ich uniknąć? Co zrobić jak już kara została na nas nałożona?

Na początek wyjaśnić należy, że wysokość kary za brak OC uzależniona jest od rodzaju pojazdu, który powinien być ubezpieczony oraz od okresu, w którym mieliśmy przerwę w ubezpieczeniu. Najczęstszymi przypadkami to brak OC za samochód osobowy, czyli taki do 3.5 tony. Opłatę za brak OC wylicza się w oparciu o minimalne wynagrodzenie. Oznacza to, że opłata za brak OC jest zmienna i zależy właśnie od wysokości minimalnego wynagrodzenia w kraju. Od stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł brutto. Stawka podstawowa jako kara za brak OC stanowi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 5.200 zł. Idąc tym tropem, to przyjąć należy, że kary za brak OC wyglądają następująco;

  1. Jeśli przerwa w OC wyniesie do 3 dni to kara wyniesie 1040 zł, co stanowi 20% stawki podstawowej
  2. Jeśli przerwa w OC wyniesie od 3 dni do 14 dni to kara wyniesie 2.600 zł, co stanowi 50% stawki podstawowej
  3. Jeśli przerwa w OC wyniesie więcej niż 14 dni to kara wyniesie 5.200 zł, co stanowi 100% stawki podstawowej.

Nadmienić należy, że stawka podstawowa, czyli kwota 5.200 zł to maksymalna kara jaką zapłacimy za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w przypadku samochodu osobowego.

Dla samochodów ciężarowych maksymalna stawka wyniesie trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli za brak aktualnej polisy OC powyżej 14 dni zapłacimy 7 800 zł. Przerwa w ubezpieczeniu wynosząca poniżej 3 dni grozi nałożeniem kary w kwocie 1 560 zł, a od 3 do 14 dni – 3 900 zł.

Kary za brak OC na motocykl  wynoszą- poniżej 3 dni możemy zapłacić karę w wysokości 170 zł, od 3 do 14 dni – 435 zł, a powyżej 14 dni – 870 zł.

Co zrobić jak już kara została na nas nałożona? Jednym ratunkiem będzie zwrócenie się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) z wnioskiem o umorzenie w całości lub części nałożonej kary, ewentualnie z wnioskiem o udzielenie ulgi w jej spłacie. Jak umotywować wniosek? Należy powołać się na trudną sytuację życiową, w szczególności majątkową i materialną, o ile oczywiście taka ma miejsce. Pamiętać należy, że UFG jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach przychyli się do naszego wniosku, który powinien być sporządzony dokładnie i rzetelnie.